Председништво Српског патриотског савеза

Председништво Странке је оперативни и политички орган Странке који руководи радом Странке између две седнице Главног одбора. Председништво у ужем саставу чини најмање 5 чланова, које на предлог Председника Странке, бира Главни одбор на мандат од четири године.

Председништво у ширем саставу чине и Председник Странке, Генерални секретар, председник Извршног одбора Странке и чланови председништва кооптирани од стране Председника странке. Седнице Председништва води и сазива Председник Странке. Председништво се састаје најмање једном месечно.