Predsedništvo Srpskog patriotskog saveza

Predsedništvo Stranke je operativni i politički organ Stranke koji rukovodi radom Stranke između dve sednice Glavnog odbora. Predsedništvo u užem sastavu čini najmanje 5 članova, koje na predlog Predsednika Stranke, bira Glavni odbor na mandat od četiri godine.

Predsedništvo u širem sastavu čine i Predsednik Stranke, Generalni sekretar, predsednik Izvršnog odbora Stranke i članovi predsedništva kooptirani od strane Predsednika stranke. Sednice Predsedništva vodi i saziva Predsednik Stranke. Predsedništvo se sastaje najmanje jednom mesečno.