Programska načela Srpskog patriotskog saveza usvojena su na sednici Skupštine SPAS-a i možete ih preuzeti ovde